НАЧАЛО

Добре дошли на уебсайта на проект STAY IN!

Обучителна програма за разпознаване и превенция на отпадането от обучение за учители и обучители в областта на ПОО, с особен акцент върху дуалните системи за ПОО

Професионалното образование и обучение е доста сложна и всеобхватна материя в европейските образователни системи, поради факта, че практическото обучение по работнотни места, е включено по различни начини в европейските страни, и поради това, че отговорността за професионалното образование и обучение се поема от учителите в професионалните училища, както и от обучителите по професии и ангажираните лица по фирмите, което създава трудна среда за подпомагане на учителите и обучителите по подходящ начин.

Основната цел на проекта STAY IN е да се осигури по-добра подкрепа за учители и обучители в областта на първоначалното професионално образование и обучение в участващите страни, като това е в съответствие и с националните и европейски политики относно преждевременното отпадане от училище.

Започнал през ноември 2013 г., проектът STAY IN е двугодишен , финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации по програма Учене през целия живот, с дейности, планирани в осем различни европейски държави: Австрия, България, Германия, Финландия, Италия, Холандия Португалия и Турция.

Свържете се с нас и вижте как можете да вземете участие в проекта!