ETUSIVU

Tervetuloa Stay In -hankkeen sivustolle!

Kehitämme koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on kasvattaa ammatillisen peruskoulutuksen opettajien osaamista (tiedot, taidot, työkalut yms.) liittyen oppilaitoksesta eroamisen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Suomessa hanke keskittyy ammatillisen peruskoulutuksen opettajiin, mutta hankkeeseen osallistuvissa muissa maissa huomioidaan myös mm. oppisopimuskoulutus.

Ensimmäisen ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon hankkimiseen tähtäävä koulutusjärjestelmän osa-alue näyttäytyy Europaan laajuisesti koulutusjärjestelmissä melko monimutkaisena ja kokonaisvaltaisena. Tätä monimutkaisuutta lisää käytännön harjoittelun erilainen rooli ja merkitys osana ammatillista koulutusta Euroopan eri maissa. Lisäksi monessa Euroopan maassa oppisopimusopiskelijoiden ohjaus- ja opetusvastuu jakaantuu ammatillisille opettajille ja työpaikalla toimiville vastuuhenkilöille (esim. työpaikkaohjaajille).  Tämä koulutusjärjestelmien monimutkaisuus vaikeuttaa opettajien ja kouluttajien tukemista tarkoituksenmukaisella tavalla keskeyttämisen ehkäisyyn liittyen.

Stay In -projektin  päätavoite on tarjota opettajille ja kouluttajille parempaa tukea ja apua toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi hankkeesseen osallistuvissa maissa.

Hanke alkoi marraskuussa 2013  ja kestää 2 vuotta. Hanketta rahoittaa Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation,  Lifelong Learning Programme. Toimintaa toteutetaan  kahdeksassa Euroopan maassa: Itävalta, Bulgaria, Saksa, Suomi, Italia, Alankomaat, Portugali ja Turkki.

Jos kiinnostui, niin ota yhteyttä ja katsotaan, miten voit osallistua hankkeseen!