Home

Het Stay IN project ontwikkelt, op basis van twee eerdere EU projecten, een ondersteuningsprogramma voor mbo docenten en praktijkopleiders gericht op het herkennen en het voorkomen van voortijdig  schoolverlaten tijdens de stage.

Binnen het Europese onderwijssysteem blijkt het middelbaar beroepsonderwijs een bijzondere positie in het nemen, met name de situatie rondom de betrokkenheid van de praktijkopleiding op de werkvloer wordt op verschillende manieren door de Europese landen ingevuld. Ook wat betreft de verantwoordelijkheid voor de stages en voor de stagiaires; vaak liggen er verantwoordelijkheden bij zowel de mbo docenten als bij de praktijkopleiders en dat leidt soms ingewikkelde situaties voor ondersteunende docenten en instructeurs. 

Het belangrijkste doel van het STAY IN project is te zorgen voor een betere ondersteuning van leerkrachten en praktijkopleiders binnen de mbo sector in de deelnemende landen waarbij het nationaal en Europees beleid ter bestrijding van het  voortijdig schoolverlaten het kader is.

STAY IN startte in november 2013 als een twee jaar durend project, gesubsidieerd door Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation in het kader van een Levenslang Trainings Programma en waarvan de geplande activiteiten uitgevoerd worden door 8 verschillende Europese landen: Oostenrijk, Duitsland, Finland, Italië, Nederland, Portugal en Turkije.

Neem contact met ons op en zie hoe u deel kunt nemen of bij kunt dragen aan dit project!