ANA SAYFA

STAY IN proje web sitesine hoş geldiniz!

Özellikle dual eğitim görülen MTE sistemlerinde MTE öğretmen ve eğitmenleri için erken terklerini fark etme ve engelleme eğitim programı

Avrupa eğitim sistemlerinde mesleki ve teknik eğitim (MTE) oldukça karmaşık ve kapsamlı olması, özellikle Avrupa ülkelerinde çalışma yerinde pratik eğitimin uygulanması ve Mesleki ve teknik eğitim alan çırakların sorumluluklarının okul öğretmeni ve eğitmeni ile işyerindeki sorumlu kişi arasında paylaşılması,  öğretmen ve eğitmenlerin doğru desteklenebilmesi için bir ortam yaratılmasını zorlaştırmaktadır.

STAY IN projesinin temel amacı ilk katılımcı ülkelerde (AT, NL, FI, DE, BG, TR) mesleki ve teknik eğitim (MTE)öğretmen ve eğitmenlerine daha iyi destek sağlamak ve dahası Erken Okul Terklerine karşı ulusal ve Avrupa hedefleriyle uyumdur.

Kasım 2013, tarihinde başlayan STAY IN 2 yıllık Leonardo da Vinci –Yenilik Transferi tarafından finanse edilen bir proje olup, Avusturya, Bulgaristan, Almanya, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve Türkiye olmak üzere 8 farklı Avrupa ülkesinde hayat boyu öğrenme programı kapsamında planlanan faaliyetlere sahiptir.

Bize ulaşın ve projede nasıl yer alabileceğinizi öğrenin!